Những hướng, ngày, giờ xuất hành tốt nhất để đón may mắn trong Tết Tân Sửu

Xuất hành, du xuân là một tập tục có từ nhiều đời nay của người Việt. Ảnh: T.L
Xuất hành, du xuân là một tập tục có từ nhiều đời nay của người Việt. Ảnh: T.L
Xuất hành, du xuân là một tập tục có từ nhiều đời nay của người Việt. Ảnh: T.L
Lên top