Đổi mới tư duy đối ngoại:

Nhuần nhuyễn tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dĩ bất biến ứng vạn biến”

Ông Nguyễn Mạnh Cầm (phải) nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nhật Hạ
Ông Nguyễn Mạnh Cầm (phải) nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nhật Hạ
Ông Nguyễn Mạnh Cầm (phải) nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top