Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 28

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 11.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 11.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 11.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top