kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020)

Từ phong cách Hồ Chí Minh, nghĩ về phong cách cán bộ công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải ảnh) thăm hỏi công nhân hầm lò. Ảnh: Quang Việt
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải ảnh) thăm hỏi công nhân hầm lò. Ảnh: Quang Việt
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải ảnh) thăm hỏi công nhân hầm lò. Ảnh: Quang Việt
Lên top