Nhiều nước Arab lăm le động binh nhảy vào chiến trường Syria

Ý tưởng triển khai đạo quân của các nước Arab đến Syria đang được thảo luận chính thức. Ảnh: Sputnik.
Ý tưởng triển khai đạo quân của các nước Arab đến Syria đang được thảo luận chính thức. Ảnh: Sputnik.
Ý tưởng triển khai đạo quân của các nước Arab đến Syria đang được thảo luận chính thức. Ảnh: Sputnik.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top