Nhà máy hoá chất Trung Quốc nổ tung trong biển lửa

Nhà máy hoá chất ở Châu Hải phát nổ hôm 14.11. Nguồn: CCTV/Weibo
Nhà máy hoá chất ở Châu Hải phát nổ hôm 14.11. Nguồn: CCTV/Weibo
Nhà máy hoá chất ở Châu Hải phát nổ hôm 14.11. Nguồn: CCTV/Weibo
Lên top