Các sân bay trên thế giới đối phó với loại virus viêm phổi "lạ"

Các sân bay trên thê giới đối phó với loại virus "lạ". Ảnh: Jason Quah
Các sân bay trên thê giới đối phó với loại virus "lạ". Ảnh: Jason Quah
Các sân bay trên thê giới đối phó với loại virus "lạ". Ảnh: Jason Quah
Lên top