Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc: Thương vong lên tới gần 700 người

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters.
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters.
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters.
Lên top