Ngành du lịch của Trung Quốc thu lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Du khách chụp ảnh ở Trương Dịch, phía tây bắc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.
Du khách chụp ảnh ở Trương Dịch, phía tây bắc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.
Du khách chụp ảnh ở Trương Dịch, phía tây bắc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.
Lên top