Nga: Ưu tiên trước mắt là tránh nguy cơ chiến tranh tại Syria

Lính gác tại một trụ sở của chính quyền Syria. Ảnh: Getty
Lính gác tại một trụ sở của chính quyền Syria. Ảnh: Getty
Lính gác tại một trụ sở của chính quyền Syria. Ảnh: Getty
Lên top