Bế tắc ở Syria có thể hóa giải khi "nhấc điện thoại lên"

Mỹ và Nga có thể tìm ra con đường thoát khỏi bế tắc ở Syria nếu đối thoại với với nhau. Ảnh: Reuters.
Mỹ và Nga có thể tìm ra con đường thoát khỏi bế tắc ở Syria nếu đối thoại với với nhau. Ảnh: Reuters.
Mỹ và Nga có thể tìm ra con đường thoát khỏi bế tắc ở Syria nếu đối thoại với với nhau. Ảnh: Reuters.
Lên top