Nga sẽ hoàn thành hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến vào năm 2021

Nga sẽ hoàn thành chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến vào năm 2021. Ảnh: TASS
Nga sẽ hoàn thành chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến vào năm 2021. Ảnh: TASS
Nga sẽ hoàn thành chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-500 tân tiến vào năm 2021. Ảnh: TASS
Lên top