Nga phóng thử thành công tên lửa liên lục địa mới nhất

Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top