Israel có công nghệ ngụy trang mới giúp binh sĩ "tàng hình"

Công nghệ ngụy trang Kit 300 của Israel có thể giúp các binh sĩ tàng hình. Ảnh chụp màn hình
Công nghệ ngụy trang Kit 300 của Israel có thể giúp các binh sĩ tàng hình. Ảnh chụp màn hình
Công nghệ ngụy trang Kit 300 của Israel có thể giúp các binh sĩ tàng hình. Ảnh chụp màn hình
Lên top