Nga phê duyệt vaccine Sputnik Light 1 liều hiệu quả với mọi biến thể

Nga cấp phép sử dụng vaccine Sputnik Light đơn liều. Ảnh: RDIF
Nga cấp phép sử dụng vaccine Sputnik Light đơn liều. Ảnh: RDIF
Nga cấp phép sử dụng vaccine Sputnik Light đơn liều. Ảnh: RDIF
Lên top