Vaccine Sputnik V vừa được phê duyệt ở Việt Nam có công hiệu ra sao?

Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga ngày 23.3 đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng có điều kiện. Ảnh: AFP
Lên top