Nga lập sở chỉ huy hạt nhân mới cực kỳ kiên cố, tin cậy như Kalashnikov

Nga thành lập trung tâm chỉ huy mới cho lực lượng hạt nhân chiến lược. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga thành lập trung tâm chỉ huy mới cho lực lượng hạt nhân chiến lược. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga thành lập trung tâm chỉ huy mới cho lực lượng hạt nhân chiến lược. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top