Nga đã xuất khẩu hệ thống phòng không "rồng lửa" S-400 cho nước nào?

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Tass
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Tass