Nga bắt giữ vắng mặt 4 công dân Ukraina

Ủy ban điều tra Nga đã bắt giữ vắng mặt 4 công dân Ukraina. Ảnh: Tass
Ủy ban điều tra Nga đã bắt giữ vắng mặt 4 công dân Ukraina. Ảnh: Tass