New Zealand dỡ phong tỏa ở Auckland, áp dụng biện pháp mới trên toàn quốc

Người dân đeo khẩu trang tại ga tàu ở Auckland trong ngày đầu tiên New Zealand áp dụng đeo khẩu trang bắt buộc trên cả nước vào 31.8. Ảnh: Reuters
Người dân đeo khẩu trang tại ga tàu ở Auckland trong ngày đầu tiên New Zealand áp dụng đeo khẩu trang bắt buộc trên cả nước vào 31.8. Ảnh: Reuters
Người dân đeo khẩu trang tại ga tàu ở Auckland trong ngày đầu tiên New Zealand áp dụng đeo khẩu trang bắt buộc trên cả nước vào 31.8. Ảnh: Reuters
Lên top