Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ sắp triển khai quân đến sát Nga