Mỹ phê chuẩn bán 32 tiêm kích F-35 cho Ba Lan 

Tiêm kích F-25. Ảnh: Sputnik.
Tiêm kích F-25. Ảnh: Sputnik.
Tiêm kích F-25. Ảnh: Sputnik.
Lên top