Triều Tiên nói sẽ thử vũ khí đặc biệt diệt tiêm kích tàng hình F-35

Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc mua F-35 của Mỹ. Ảnh: Defence Blog
Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc mua F-35 của Mỹ. Ảnh: Defence Blog
Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc mua F-35 của Mỹ. Ảnh: Defence Blog
Lên top