Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ giải thích lý do đưa tàu chiến gần Hoàng Sa