Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mong manh tiến trình hòa bình Israel - Palestine

Người biểu tình cố gắng dỡ bỏ hàng rào thép gai bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Beirut, thủ đô Lebanon. Ảnh: CNN
Người biểu tình cố gắng dỡ bỏ hàng rào thép gai bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Beirut, thủ đô Lebanon. Ảnh: CNN