Mexico thay thế tượng "người tìm ra Châu Mỹ" Christopher Columbus

Bức tượng Christopher Columbus  được di dời khỏi đại lộ Reforma từ năm 2020. Ảnh: AFP
Bức tượng Christopher Columbus được di dời khỏi đại lộ Reforma từ năm 2020. Ảnh: AFP
Bức tượng Christopher Columbus được di dời khỏi đại lộ Reforma từ năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top