Tượng Christopher Columbus ở Mỹ bị phá hoại

Bức tượng Columbus bị chặt đầu tại Công viên Christopher Columbus ở thành phố Boston, bang Massachusetts. Mỹ vào ngày 10.6. Ảnh: AFP
Bức tượng Columbus bị chặt đầu tại Công viên Christopher Columbus ở thành phố Boston, bang Massachusetts. Mỹ vào ngày 10.6. Ảnh: AFP
Bức tượng Columbus bị chặt đầu tại Công viên Christopher Columbus ở thành phố Boston, bang Massachusetts. Mỹ vào ngày 10.6. Ảnh: AFP
Lên top