Xác ướp Ai Cập hàng nghìn năm tuổi trưng bày ở Trung Quốc

Trưng bày xác ướp Ai Cập ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Trưng bày xác ướp Ai Cập ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Trưng bày xác ướp Ai Cập ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Lên top