Mệt mỏi vì thường xuyên bị chế giễu, ngôi làng ở Áo quyết định đổi tên

Ngôi làng Fucking ở Áo sẽ được đổi tên thành Fugging kể từ 1.1.2021. Ảnh: Googe Maps
Ngôi làng Fucking ở Áo sẽ được đổi tên thành Fugging kể từ 1.1.2021. Ảnh: Googe Maps
Ngôi làng Fucking ở Áo sẽ được đổi tên thành Fugging kể từ 1.1.2021. Ảnh: Googe Maps
Lên top