Sau 8 năm, ngôi làng nhỏ nhất Italia mừng rỡ chào đón công dân thứ 29

Dải ruy băng màu xanh có gắn tên Denis mà theo truyền thống Italia có nghĩa là một bé trai tên Denis vừa mới chào đời. Ảnh: Facebook/ Comune di Morterone
Dải ruy băng màu xanh có gắn tên Denis mà theo truyền thống Italia có nghĩa là một bé trai tên Denis vừa mới chào đời. Ảnh: Facebook/ Comune di Morterone
Dải ruy băng màu xanh có gắn tên Denis mà theo truyền thống Italia có nghĩa là một bé trai tên Denis vừa mới chào đời. Ảnh: Facebook/ Comune di Morterone
Lên top