Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Máy bay lạ tiếp cận chuyên cơ của ông Trump ở cự ly nguy hiểm