Lý do Ấn Độ đối mặt "sóng thần" COVID-19 không thể tồi tệ hơn

Bức ảnh ngày 13.4.2021 cho thấy giàn hỏa táng tạm trong lễ hỏa táng hàng loạt bệnh nhân COVID-19 tại một lò hỏa táng ở Surat, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Bức ảnh ngày 13.4.2021 cho thấy giàn hỏa táng tạm trong lễ hỏa táng hàng loạt bệnh nhân COVID-19 tại một lò hỏa táng ở Surat, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Bức ảnh ngày 13.4.2021 cho thấy giàn hỏa táng tạm trong lễ hỏa táng hàng loạt bệnh nhân COVID-19 tại một lò hỏa táng ở Surat, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top