Ấn Độ: Hỏa táng tăng cao làm dấy nghi ngờ số người chết vì COVID-19

Các nhân viên y tế khiêng xác một bệnh nhân COVID-19 từ xe cấp cứu tại Nigambodh Ghat ở Delhi, Ấn Độ vào ngày 16.4.2021. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế khiêng xác một bệnh nhân COVID-19 từ xe cấp cứu tại Nigambodh Ghat ở Delhi, Ấn Độ vào ngày 16.4.2021. Ảnh: AFP
Các nhân viên y tế khiêng xác một bệnh nhân COVID-19 từ xe cấp cứu tại Nigambodh Ghat ở Delhi, Ấn Độ vào ngày 16.4.2021. Ảnh: AFP
Lên top