Bệnh viện Ấn Độ oằn mình chống đỡ đại dịch COVID-19 gia tăng

Các bệnh viện ở Ấn Độ đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP
Các bệnh viện ở Ấn Độ đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP
Các bệnh viện ở Ấn Độ đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top