Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lộ diện người phụ nữ mới của Tổng thống Putin?

Tổng thống Vladimir Putin công khai người phụ nữ mới của đời mình?
Tổng thống Vladimir Putin công khai người phụ nữ mới của đời mình?