Lịch trình công du nước ngoài dự kiến của Tổng thống Biden

Tổng thống Joe Biden dự kiến đến Anh vào tháng 6 tới. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden dự kiến đến Anh vào tháng 6 tới. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden dự kiến đến Anh vào tháng 6 tới. Ảnh: AFP
Lên top