Ông Biden đảo ngược thuế quan của ông Trump với đồng minh

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty Images
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty Images
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top