Trung Quốc kêu gọi chính quyền ông Biden giải quyết khác biệt quan hệ

Ông Dương Khiết Trì kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa quan hệ Mỹ-Trung phát triển lành mạnh và ổn định. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Dương Khiết Trì kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa quan hệ Mỹ-Trung phát triển lành mạnh và ổn định. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Dương Khiết Trì kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa quan hệ Mỹ-Trung phát triển lành mạnh và ổn định. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top