Việt Nam đảm trách xuất sắc vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Đại sứ Đặng Đình Quý tại phòng Chủ tịch HĐBA. Nguồn: TG&VN.
Đại sứ Đặng Đình Quý tại phòng Chủ tịch HĐBA. Nguồn: TG&VN.
Đại sứ Đặng Đình Quý tại phòng Chủ tịch HĐBA. Nguồn: TG&VN.
Lên top