Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình xung đột Israel-Palestine

Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: BNG
Lên top