Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lầu Năm Góc thuê công ty PR làm giả video khủng bố?