Latvia bắt công dân Nga theo yêu cầu của Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: NRP
Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: NRP