Kế hoạch của ông Trump, Biden khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bị hủy

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần 1. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần 1. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần 1. Ảnh: AFP.
Lên top