Bầu cử Mỹ: Ứng viên Joe Biden có thành tích thăm dò tốt nhất kể từ 1936

Thăm dò bầu cử Mỹ mới cho thấy ông Joe Biden có sự ủng hộ lớn nhất kể từ 1936. Ảnh: AFP.
Thăm dò bầu cử Mỹ mới cho thấy ông Joe Biden có sự ủng hộ lớn nhất kể từ 1936. Ảnh: AFP.
Thăm dò bầu cử Mỹ mới cho thấy ông Joe Biden có sự ủng hộ lớn nhất kể từ 1936. Ảnh: AFP.
Lên top