Israel điều máy bay, xe tăng oanh tạc dải Gaza đáp trả vụ trúng tên lửa

Sau khi bị nã hai quả tên lửa trong 1 ngày, Israel điều xe tăng, máy bay tấn công vào dải Gaza. Ảnh: AP
Sau khi bị nã hai quả tên lửa trong 1 ngày, Israel điều xe tăng, máy bay tấn công vào dải Gaza. Ảnh: AP
Sau khi bị nã hai quả tên lửa trong 1 ngày, Israel điều xe tăng, máy bay tấn công vào dải Gaza. Ảnh: AP