Interpol trần tình việc Trung Quốc trừng phạt cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ

Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: EPA
Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: EPA
Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: EPA
Lên top