Quan lộ của Chủ tịch Interpol người Trung Quốc đầu tiên trước khi bị bắt điều tra tội hối lộ

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: Reuters.
Lên top