Hong Kong phát hiện vụ buôn bán ketamine lớn nhất thập kỷ

ketamine dạng bột. Ảnh chụp màn hình
ketamine dạng bột. Ảnh chụp màn hình
ketamine dạng bột. Ảnh chụp màn hình
Lên top