Hong Kong - Singapore tái khởi động "bong bóng du lịch hàng không"

Hành khách mặc đồ bảo hộ tại một sân bay ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: AFP
Hành khách mặc đồ bảo hộ tại một sân bay ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: AFP
Hành khách mặc đồ bảo hộ tại một sân bay ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: AFP
Lên top