Hong Kong phong tỏa 200 tòa nhà để ngăn chặn lây lan COVID-19

Người dân trong khu vực phong tỏa ở Hong Kong xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP.
Người dân trong khu vực phong tỏa ở Hong Kong xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP.
Người dân trong khu vực phong tỏa ở Hong Kong xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top